Dofinansowanie z PFRON a składki na ZUS

Według zmian w przepisach obowiązujących od stycznia 2018 roku, niepełnosprawni przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników, którzy otrzymują dofinansowania z PFRON, muszą pamiętać, że przypadku wystąpienia zaległości wobec ZUS, dofinansowanie będzie wstrzymane do momentu opłacenia wszystkich składek.