Spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych!

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, składamy Państwu życzenia zdrowia, pogody, sukcesów oraz pomyślności.

Zespół Bene Office

Dofinansowanie z PFRON a składki na ZUS

Według zmian w przepisach obowiązujących od stycznia 2018 roku, niepełnosprawni przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych pracowników, którzy otrzymują dofinansowania z PFRON, muszą pamiętać, że przypadku wystąpienia zaległości wobec ZUS, dofinansowanie będzie wstrzymane do momentu opłacenia wszystkich składek.

Od 1 stycznia 2018 roku jeden przelew do ZUS

Od 1 stycznia opłacisz składki jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na:
ubezpieczenia społeczne,
ubezpieczenie zdrowotne,
Fundusz Pracy,
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Fundusz Emerytur Pomostowych.

Praca w GOE

Misją Bene Office jest promowanie wrażliwości społecznej i odpowiedzialnej polityki personalnej, poprzez świadczenie wysokiej jakości usług szkoleniowo-doradczych, uwzględniających potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych oraz poprzez zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną i szukasz pracy biurowej, skontaktuj się z Nami.

Bene Office członkiem Group of Experts

Bene Office zostało członkiem elitarnego grona firm doradczych – „Group of Experts” – skupiającego w swoim gronie najlepsze podmioty z branży specjalizujące się w rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek publicznych. Group of Experts to kompleksowa obsługa inwestycji, wsparcia finansowego oraz edukacji.