Krzysztof Musiał

manager ds. rozwoju MŚP

Grzegorz Batko

manager ds. funduszy PFRON

Łukasz Leszczyński

manager ds. funduszy UE