Rozliczanie dofinansowań z PFRON

Klientom proponujemy m.in. comiesięczne rozliczenia dofinansowań
w systemie SODIR, prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej i rozliczeniowej, monitorowanie statusu firmy w PFRON, doradztwo w zakresie identyfikacji i zatrudniania pracowników niepełnosprawnych.
Specjalizujemy się refundowaniu składek ZUS w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla właścicieli firm posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.